Mluvíte moc? Škodíte sami sobě

Všimněte si, že lidé, co hodně dokázali, málo mluví a hodně poslouchají. A naopak ti, co toho ještě moc nedokázali, se snaží vzbudit dojem úspěšnosti a až příliš tlachají. Snaží se tak ostatní přesvědčit, že oni jsou ti úspěšní.

Pokud budete více mluvit než poslouchat, může vám uniknout malá detailní myšlenka, kterou vám někdo z okolí třeba jen náhodou vnukne. Vzpomeňte si na nějaká svá poslední setkání, kdy jste se od někoho dozvěděli byť jen jednu zajímavou a pro vaši budoucnost zásadní věc. Nikdy by se nic takového nestalo, kdybyste dotyčného nenechali mluvit.

Navíc je tu jedno velké riziko. Pokaždé když otevřete pusu v přítomnosti člověka, který má skutečné znalosti, dáváte mu tím nahlédnout do svých karet. Myslete na to, že mnoho lidí chce vydělat peníze a pokud budete až příliš mluvit o sobě a o tom, co děláte, můžete právě těm druhým pomoci v tom, že zbohatnou namísto vás.

Jeden známý citát toto přesně vystihuje: „Neříkej světu, co chceš udělat, ale rovnou mu to ukaž.“